Livres numériques > Neige urbaine

En Marcel au marché

En Marcel au marché

Ton regard m’a frappée
Noir charbonneux
Dans la neige au marché

Laisse cette boutique
Quitte ce mur de briques
Échappe-toi de l’affiche

Je t’invite à boire
Un café bien chaud
Au kiosque voisin

Viens te promener
Au marché avec moi
En Marcel sous la neige,

Évidemment.

По тениска на пазар

Твоят поглед в мен вторачен,
като въглен ме изгаря
сред снега бял на пазара

Слез от будката си днес,
тази тухлена стена
напусни и с мен ела

Аз те каня в този ден
на кафе да дойдеш с мен
в павилиончето отсреща

Хайде да се поразходим
по тениски с теб сега
из пазара под снега.

Толкова е очевидно.